อะไหล่รอก-เครน

Brake1

IMG_0855

IMG_1602

IMG_1608

IMG_1636

Wire rope Brake

โซ่สำหรับรอก