ชื่อ-ที่อยู่ในการติดต่อสอบถามห้างหุ้นส่วนจำกัด อินเตอร์เทค ซัพพลาย ซิสเต็มส์

1/50 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 60/1 แขวงแสมดำเขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150

 

INTERTECH SUPPLY SYSTEMS LTD.,PART

1/50 SOI RAMA 2 SOI 60/1, SAMAEDAM, BANGKUNTHIEN, BANGKOK 10150

โทร./ TEL: 0-2451-4128 แฟกซ์./ FAX: 0-2451-4129  HOTLINE : 08-1401-5404

www.intertechsupply.com e-mail:amnart4444@hotmail.com